NLB E-commerce

 

Ponuda za preduzeća

 

Savjeti i izbor iz ponude za preduzeća

 

Brzi linkovi

 
 
NLB Montenegrobanka
E-commerce

je servis koji omogućava prodaju proizvoda i usluga Vašeg preduzeća prihvatanjem uplata platnim karticama iz sistema VISA i MasterCard na Vašem Internet prodajnom mjestu.

Baner-srednji_NLB-E-commerce9905.jpg

Glavne prednosti

 • niski troškovi formiranja i održavanja Internet prodajnog mjesta,
 • poslovanje u realnom vremenu (just-in-time),
 • dostupnost kupcima 24 sata dnevno, sedam dana u nedjelji,
 • dostupnost proizvoda/usluga kupcima iz cijelog svijeta,
 • manji utrošak vremena,
 • sigurna kupovina proizvoda i usluga Vašeg preduzeća preko Interneta,
 • obezbijeđena kupovina Visa i Matercard platnim karticama.

Karakteristike

Kome je namijenjen?

NLB E-commerce je namijenjen preduzećima, koja žele omogućiti bezbjedan i siguran način bezgotovinskog plaćanja svojih proizvoda i usluga na Internetu, čime postaje kod svojih kupaca lider u primjeni savremenih tehnologija, koje su doprinijele promjeni navika potrošača, koji sada sve više kupovina obavljaju putem Interneta

Prednosti korišćenja NLB E-commerce servisa se ogleda kroz:

 • niže troškove formiranja i održavanja Internet prodajnog mjesta u odnosu na klasično prodajno mjesto (nije Vam potreban skupi lokal niti dodatni skladišni prostor...);
 • poslovanje u realnom vremenu (just-in-time);
 • Internet prodavnicom ste dostupni kupcima 24 sata dnevno, sedam dana u nedjelji, a da fizički nije neophodno da kontaktirate sa klijentima niti da upošljavate dodatne radnike da klijente opslužuju (Internet prodajno mjesto nije ograničeno radnim vremenom);
 • dostupnost proizvoda i usluga kupcima iz cijelog svijeta.

Da li je komplikovano prijaviti se za uslugu?

Implementacija NLB E-commerce servisa na Internet prodajnom mjestu je veoma jednostavna, a obezbjedili smo i cjelokupno testno okruženje (testni paket, testne platne kartice, pristup testnom serveru za autentifikaciju i autorizaciju) koje je dostupno klijentu prilikom razvoja Internet prodajnog mjesta.

Rješenje NLB E-commerce je razvila i podržala First Data.

Sigurnost

NLB E-commerce servis ima implementiranu 3D Secure tehnologiju koja podrazumjeva dodatne metode vjerodostojnosti ovlašćenja (MasterCard Secure code i Verified by VISA) kupca, korisnika platne kartice. Kroz implementiranu 3D Secure tehnologiju, preduzeće se štiti tokom  kupovine i osigurava od eventualne zloupotrebe platne kartice na njegovom Internet prodajnom mjestu.

Dodatne bezbjednosne mjere:

 • prilikom komunikacije izmedu kupca i procesora koristi se 128Bit SSL;
 • registracija IP adrese Internet prodajnog mjesta u sistemu procesora i njeno vezivanje za jedinstveni ID preduzeća (transakcija se može inicirati isključivo sa registrovane IP adrese), čime se onemogućava zloupotreba Internet prodajnog mjesta kao posljedica kopiranja sajta i lažnog predstavljanja od strane trećeg lica;
 • sistem predautorizacije transakcija - kupcu se nakon procesa plaćanja rezervišu sredstva na platnoj kartici a transakcije se realizuje tek nakon isporuke robe/usluga .

Uzmite uslugu

Da bi Vaše preduzeće  putem NLB E-commerce-a  omogućilo prodaju neophodno je da je: 

 • NLB Montenegrobanka nema nenaplaćena a dospjela potraživanja od pravnog lica ili pravnog lica osnivača;
 • pravno lice ili pravno lice osnivač nije imao kašnjenja plaćanja duža od 30 dana;
 • pravno lice ili pravno lice osnivač u poslednjih 12 mjeseci nije bilo u blokadi 5 dana u kontinuitetu a u poslednjih 6 mjeseci 5 dana ukupno;

Potrebna dokumentacija:

 • Akt nadležnog organa o osnivanju, ako se klijent ne upisuje u Registar nadležnog registarskog organa;
 • Dokument nadležnog organa koji sadrži poreski identifikacioni broj - PIB podnosioca zahtjeva;
 • Obavještenje o razvrstavanju po djelatnostima - Izvod iz registra Republičkog zavoda za statistiku Republike Crne Gore, odnosno dokument koji sadrži taj podatak;
 • OP obrazac (fotokopija);
 • KDP za poslovni račun otvoren kod NLB Montenegrobanka ad Podgorica na koji će se prenositi sredstva od izvršene uplate platnim karticama (fotokopija);
 • Bilans stanja/uspjeha za prethodnu poslovnu godinu (fotokopija);
 • Poslovni plan za Internet prodajno mjesto (bonitet, tržište prodaje i tržište nabavke, organizacioni aspekti projekta -kadrovi, odgovornosti, finansijska analiza - troškovi projekta, izvori finansiranja, prihodi i rashodi; tržišno-finansijska ocjena projekta - konkurencija, tržišno učešće; specificirana roba koja će se prodavati, način isporuke, način reklamacije, planirani obim prometa, ...) ;
 • Dokumentaciju o registrovanju Internet domena (fotokopija).

Za dodatne informacije možete nas kontaktirati putem e-maila na: ecommerce@nlb.me

Prodajna mjesta

www.prodavnica.co.me - MONTEX ELEKTRONIKA

www.globtourmontenegro.com - GLOBTOUR MONTENEGRO

www.rentacarinmontenegro.com - RENTA-CAR MONTENEGRO

www.tv-shop.tv - TV SHOP MNE

www.imonte.com - DSA

www.pokloni.co.me -  GLOBEX D.O.O.

www.poseidon-jaz.com - GOJKO KOVAČEVIĆ

www.geo-gide.com - GEO KOMPLEKT

www.nlbshop.me - NLB MONTENEGROBANKA

www.knjizara.me - POBJEDA AD

www.dolcevita.me - DARKO PEJOVIĆ

www.trackingplanet.com - SKY SAT D.O.O.

www.majica.me - MX D.O.O.

www.montenegrostars.com - HOTELS GROUP  MONTENEGRO STARS

www.neckom.com - NECKOM

www.hoteldjuric.com - HOTEL ĐURIĆ

www.rent-a-car.co.me - TERRAE-CAR

www.uniqa.me - UNIQA NEŽIVOTNO OSIGURANJE A.D. PODGORICA

www.elittea.com- ELITCAJ D.O.O.

www.ruzavjetrova.me- RUŽA VJETROVA

www.avant-garden.me- AVANT GARDEN

http://timshop.me/- TIM - SHOP

www.montenegro-holiday.com- MONTENEGRO ADVENTURES

www.raftingmontenegro.com- EKO-PIVA PLUŽINE [RAFTING MONTENEGRO]

www.mtel.me- MTEL

www.telenor.me- TELENOR

www.ekupi.me- EKUPI

www.megapopust.me- MEGAPLAKAT DOO

www.mao-orienteering.me - Planinarski klub KAPETAN ANGEL CETINJE

www.etno-selo.me - SEOSKO DOMAĆINSTVO MONTENEGRO PLUŽINE

www.letteradasantaclaus.com - WORLD TRADE OVERSEAS DOO

www.letteradisanvalentino.com - WORLD TRADE OVERSEAS DOO

http://www.twingoo.com/ - PROPERTY SERVICES DOO KOTOR

http://hotelhippocampus.com/ - HIPPO CAMPUS DOO

http://www.montenegro-holiday.expert/ - TALAS-M

www.trecanne.me - FAB LIVE DOO

www.stopshop.me - KLIK DOO

http://btcompany.me/ - BT COMPANY DOO

http://slobodatraziljude.me/ - FONDACIJA SLOBODA TRAŽI LJUDE

Naknada

Izdavanje certifikata u dogovoru sa bankom