Ponuda za stanovništvo

 

Savjeti i izbor iz ponude za stanovništvo

 

Brzi linkovi

 
 
NLB Montenegrobanka
NLB Klik

Omogućava brzo, jednostavno i sigurno obavljanje bankarskih usluga putem računara ili mobilnog telefona, bez odlaska u banku.

Baner-srednji_NLB-Klik1892.jpg

Glavne prednosti

 • Ušteda vremena i novca,
 • Sigurno, komforno i pregledno poslovanje,
 • Jednostavna upotreba i mogućnost obavljanja brojnih bankarskih usluga,
 • Sve promjene se istovremeno evidentiraju i na računaru i telefonu,
 • Provjera stanja na računima putem govornog automata,
 • Dvije usluge po cijeni jedne.
 • Plaćate mjesečne i druge račune,
 • Provjeravate stanje i promet po svim računima i kreditnim karticama koje imate u Banci,
 • Provjeravate kursnu listu,
 • Obavljate mjenjačke poslove,
 • Provjeravate datum isteka dozvoljenog prekoračenja po tekućem računu,
 • Prepaid elektronska dopuna za sve tri mobilne mreže,
 • i još mnogo toga ...

Karakteristike

Kako aktivirati NLB Klik na mobilnom telefonu?

Aktiviranje usluge je besplatno! Zahtjev za korišćenje NLB Klik usluge možete podnijeti u bilo kojoj filijali NLB Montenegrobanke. Dovoljno je da imate NLB Klasik, srebrni, zlatni ili studentski račun.

Nakon ugovaranja usluge, putem SMS-a, u roku od 24h na broj mobilnog telefona koji ste prijavili u banci dobićete link za preuzimanje i instaliranje aplikacije. Proces instaliranja se odvija automatski, jednostavnim prihvatanjem poruke. Nakon instaliranja aplikacije potrebno je da pokrenete aplikaciju (aplikacija se pokreće sa lokacije gdje se smještaju i ostale JAVA aplikacije na Vašem telefonu), i unesete aktivacioni kod. Po uspješnom aktiviranju usluge potrebno je da u aplikaciji definišete PIN kod, koji ćete ubuduće koristiti za pristup aplikaciji.

NLB Klik aplikacija ne zavisi od mobilnog operatera. Potrebno je samo da imate 300 Kb slobodne memorije na telefonu, mobilni telefon koji podržava J2ME(Java 2 Micro Edition), kao i omogućen pristup internetu sa mobilnog telefona. U slučaju da Vaš telefon nije podešen za pristup internetu, možete se obratiti korisničkoj prodršci mobilnog operatera ili Kontakt centru banke.

Šta je usluga E-račun i kako se aktivira?

E-račun je posebna usluga u okviru aplikacije mobilnog bankarstva NLB Klik, koja omogućava da na Vaš mobilni telefon dobijate mjesečne račune. Dovoljno je da popunite obrazac u prilogu ove stranice, izaberete operatere čije mjesečne račune želite da primate, a zatim obrazac dostavite najbližoj NLB poslovnici, nakon čega će usluga biti aktivirana. Mjesečno ćete informaciju da je E-račun za izabranog operatera isporučen, dobijati putem SMS poruke, a Vaše je samo da u aplikaciji jednim klikom izvršite plaćanje računa.

Prilikom korišćenja usluge šalje se minimalna količina podataka tako da su troškovi korišćenja mobilnog interneta svedeni na najmanju moguću mjeru.

javaPogledajte demo mobilne aplikacije ovdje.
Za pregled demo aplikacije potrebna je Oracle Java. Preuzmite je ovdje.

Naknada

Mjesečna članarina: 1,6 EUR za NLB Klik na računaru i moblinom telefonu.

Zaštita

Sistem zaštite NLB Klik-a na računaru

Za sigurnost poslovanja  NLB Klika u NLB Montenegrobanci smo obezbijedili  nekoliko različitih sigurnosnih elemenata, koji obezbjeđuju visok nivo sigurnosti internet poslovanja.

Jaka lozinka (Strong password)

U okviru našeg sistema koriste se jake lozinke, tj. lozinke koje je teško prepoznati i od strane ljudi i mašina, koje efikasno štite podatke od nedozovljenog pristupa. Jake lozinke sadrže minimum sedam znakova (što više znakova to je jača lozinka) i čine kombinaciju slova, brojeva i dozvoljenih simbola (@, #, $, %, itd.). Ovakve lozinke su osjetljive na male i velike znakove (case-sensitive) i obavezno sadrže bar po jedan mali i jedan veliki znak. Jake lozinke ne sadrže riječi koje se mogu naći u rječniku ili samom nazivu vlasnika lozinke.

TAN (Transaction Authorization Number)

TAN je jednokratna lozinka (password) koji dobijete SMS porukom i kojim potpisujete nalog u opciji 'plaćanja' ili nalog iz šablona koji ste sami kreirali. Ova lozinka važi 10 minuta od momenta kad ste dobili poruku.

Digitalni sertifikati (Digital Certificates)

Da bi koristili usluge sistema potrebno je da imate digitalni sertifikat odnosno digitalnu ličnu kartu, radi identifikacije. Na taj način obezbjeđuje se mehanizam koji sprečava otkrivanje sadržine i izmjene podataka. Sertifikat se izdaje od strane tijela kome se vjeruje tj. Certification Authorities (CAs), u našem sistemu Banke.

Tijela za izdavanje digitalnih pasoša (Certification authorities - CAs)

Tijela za izdavanje digitalnih pasoša, koji verifikuju identitet korisnika. CA povezuje javni ključ osobe (individue) ili organizacije sa ličnim podacima u jedan digitalni sertifikat i onda ga kriptografski potpisuje, provjeravajući njegov integritet podataka i njegovu namjenu.

Kriptografija (Cryptography)

Kriptografija predstavlja naučnu oblast čiji je osnovni zadatak pronalaženje metoda za obezbjeđivanje nekoliko bitnih uslova vezanih za prenos podataka. Ti uslovi su: tajnost, integritet, ovlašćenje i neporicanje.

Tajnost znači da se podatak prenosi tako da niko sem pošiljaoca i primaoca ne može doći u posjed podataka;

Integritet znači da se podatak ne može tokom prenosa izmijeniti tako da to ne bude otkriveno prilikom prijema;

Verifikacija znači da primalac može da bude siguran ko je pošiljalac podatka.

Primjenom asimetričnih algoritama tajnost je obezbijeđena kriptovanjem, dok se integritet, verifikacija i neporicanje obezbjeđuju digitalnim potpisom.

U našem sistemu se koristi se isti par ključeva kako za operacije kriptovanja/dekriptovanja, tako i za operacije potpisivanja/verifikacije potpisa.

Banka, takođe, ima svoj par ključeva koji se koristi, takođe, i za kriptovanje/dekriptovanje, kao i za potpisivanje/verifikaciju.

Kada korisnik sistema šalje poruku banci, on u tu poruku obavezno ugrađuje svoj digitalni potpis (potpis načinjen korisnikovim privatnim ključem).

Banka može da verifikuje ovaj potpis korisnikovim javnim ključem, i time je sigurna da je upravo dati korisnik pošiljalac poruke. Određene osjetljive poruke korisnik takođe i kriptuje (javnim ključem banke), pri čemu banka koristi svoj potpis za dekriptovanje. Kada poruka putuje u suprotnom smeru, uloge su obrnute.

Svi ključevi koje korisnici i banke koriste su ključevi za RSA algoritam. Odgovarajuće funkcije u okviru algoritma (kriptovanje, dekriptovanje, potpisivanje, verifikaciju) na strani korisnika obavlja kombinacija hardvera (smart-kartica, mini-disk) i softvera, dok na strani banke postoji slično (hardversko-softversko) rješenje.

Enkripcija Secure Socket Layer (SSL)

Web kanal koristi i SSL tehnologiju kao dodatni stepen zaštite na transportnom nivou. Osnovne karakteristike SSL protokola su da omogućava provjeru identiteta servera, šifrovanje podataka koji se prenose preko mreže i zaštita integriteta podataka. SSL šifarski tunel obezbjeđuje zaštitu simetričnim šifarskim sistemom sa ključevima dužine 128 bita. Za razmjenu sesijskog ključa neophodna je SSL certifikat na strani servera potpisan od strane priznatog CA (kome se vjeruje).

Automatsko isključivanje (Automatic Logoff)

Ukoliko se ne odradi ni jedna akcija u periodu od 15-20 minuta, program automatski gasi Vašu sesiju i bićete odjavljeni sa sistema. I pri prijavi na sistem možete vidjeti datum i vrijeme Vašeg zadnjeg pristupa.

Sistem zaštite NLB Klik-a na mobilnom telefonu

NLB Klik aplikaciju možete potpuno sigurno koristiti zahvaljujući naprednim tehnologijama:

 • Za pristup aplikaciji i izvršenje transakcija neophodan je PIN koji je poznat isključivo Vama jer ga Vi sami kreirate u procesu aktivacije NLB Klik aplikacije;
 • Aplikacija se automatski isključuje nakon tri minuta nekorišćenja;
 • Aplikacija je zaštićena od kopiranja i izvršavanja na drugim telefonima osim na telefonu na kojem je urađena aktivacija;
 • Osjetljivi podaci o računima, izvršenim transakcijama, čuvaju se u privremenoj memoriji telefona za vrijeme korišćenja aplikacije, iz koje se brišu odmah nakon izlaska iz aplikacije;
 • Preuzimanjem NLB Klik aplikacije, u mobilni telefon se instalira privatni ključ korisnika aplikacije koji je zaštićen PIN kodom. Privatni ključ se koristi za kriptovanje podataka koji se razmjenjuju sa bankom i garantuje potpunu bezbjednost upotrebe i prenosa osetljivih podataka putem internet;
 • Provjera PIN-a se ne vrši na telefonu već u banci, a u cilju maksimalne bezbjednosti usluga se automatski blokira nakon tri uzastopna unosa pogrešnog PIN-a.
Preuzmite dokumenta
Korisnicko uputstvo za NLB Klik na mobilnom telefonu
158.82kB
Uputstvo za plaćanje u NLB Kliku na računaru
566.71kB
Upustvo za aktivaciju NLB Klika na računaru
364.97kB
Opšti uslovi za izdavanje i upotrebu bankarskih platnih aplikacija
314.3kB
Zahtjev za E-račun
594.3kB
Adobe Reader dobavite ovdje