NLB Montenegrobanka
NLB Overdraft - Revolving krediti za velika preduzeća

je kredit namijenjen svim pravnim licima i preduzetnicima za obezbjeđivanje tekućeg poslovanja i likvidnosti.

Glavne prednosti

 • mogućnost sigurnog i jednostavnog tekućeg poslovanja,
 • odobreni kreditni limit koristite prema potrebama,
 • kamata se obračunava na iskorišćeni dio limita.
 • period otplate: do jedne godine,
 • kamatna stopa i troškovi odobravanja zavise od boniteta preduzeća odnosno preduzetnika, ročnosti kredita, kvaliteta obezbjeđenja i saradnje sa bankom.

Želite da se posavjetujete?

Uz savjet naših komercijalista naći ćete najbolje rješenje za ispunjenje vaših poslovnih ciljeva.

Zakažite sastanak
 • Zakonitiog zastupnika / ovlašćene osobe.
 • Zakonitiog zastupnika / ovlašćene osobe.
 • Unesite i pozivni broj, npr. 020 402 000.
 • Unesite ne više od 1500 znakova.
   
 • Captcha verification code
 • Unesite verifikacioni kod sa ilustracije u polje.
* - obavezna polja
d
Kontaktiraćemo vas u najkraćem roku.
Zahvaljujemo na poslatoj poruci!

Karakteristike

Krediti su namijenjeni pravnim licima čiji je godišnji prihod preko 2.000.000 EUR, prvenstveno redovnim klijentima, koji već koriste usluge NLB Montenegrobanke.

Instrumenti obezbjeđenja:

 • hipoteka bez tereta i ograničenja, koja mora biti minimum 1,5 puta veće u odnosu na vrijednost kredita;
 • mjenice preduzeća, sa mjeničnim ovlašćenjima, sopstvena mjenica vlasnika, kao i ovlašćenje uz nalog za naplatu (prema procjeni komercijaliste moguća su i dodatna sredstva obezbjeđenja). 

Uslovi:

Klijent mora poslovati najmanje 1 (jednu) godinu u trenutku podnošenja zahtjeva.

Troškovi i kamatne stope

Izvod iz cjenovnika - kreditno poslovanje

Uzmite kredit

Potrebna dokumentacija:

Pored uloga za odobravanje kredita kao i predstavljanje preduzeća odnosno djelatnosti morate banci priložiti dokumenta o pravnom statusu (po prvom zahtjevu ili prilikom promjene statusa),  dokumente o poslovanju i ostalu dokumentaciju prema vrsti investicije i obliku osiguranja.

U NLB Montenegrobanci pravna lica  i preduzetnici  imaju svog komercijalistu, koji preduzeće savjetuje o ponudi banke i predstavlja glavnu vezu za sve poslove koje preduzeće ima sa bankom. Komercijalisti se možete obratiti za svu neophodnu dokumentaciju.

Ukoliko još uvijek sa nama ne poslujete, molimo da obiđete najbližu NLB Filijalu,  kako biste se dogovorili, ko će biti komercijalista zadužen samo za Vas.

Preuzmite dokumenta
Zahtjev za kredit
53.16kB
Obrazac RKB saglasnosti
99.04kB
Izjava o povezanosti pravnih lica
81.84kB
Adobe Reader dobavite ovdje