NLB Montenegrobanka
NLB Stambeni kredit

Namijenjen je svim fizičkim licima koja žele na jednostavan i udoban način doći do novca za kupovinu, gradnju ili obnovu nepokretnosti.

Glavne prednosti

 • Povoljna kamatna stopa,
 • Mogućnost izbora fiksne ili varijabilne kamatne stope,
 • Gotovinska isplata do 10% iznosa,
 • Opterećenje do 50% ukupnih redovnih primanja,
 • Mogućnost sudužništva,
 • Bez jemaca.
 • Period otplate: do 240 mjeseci;
 • Obezbjeđenje: hipoteka na nepokretnost 1,25 puta veće vrijednosti (ili u skladu sa bančinom procjenom utrživosti), uz mogućnost da banka zatraži dodatna obezbjeđenja;
 • Realizacija: prenosom na račun prodavca kod banke

Info. obračun

Unesite vrijednost kredita i broj mjesečnih rata u odgovarajuća polja i kliknite na "Obračunaj".

Iznos kredita od 15.000 €
Period otplate 120-240 mjeseci
   
Kamatna stopa
(godišnja)
%
   
 
   

Napomena: Obračun je isključivo informativan te se kao takav ne može koristiti u druge svrhe. Kalkulator služi za potrebe poslovanja sa građanima.

Karakteristike

Kome je namijenjen?

Svima Vama sa prebivalištem u Crnoj Gori, koji ostvarujete primanja kroz stalni radni odnos i ukoliko želite da riješite stambeno pitanje kupovinom stana ili kuće. Da bista stekli pravo na stambeni kredit potrebno je da ste:

 • Kreditno sposobni,
 • Da možete da obezbijedite kreditno sposobne sudužnike (supružnik, roditelj, brat, sestra, djeca),
 • Hipoteka, koja ne mora biti predmet finansiranja .

Ostale karakteristike i glavne prednosti kredita

 • Mogućnost sklapanja životnog osiguranja zajmotražioca za slučaj smrti,
 • Promjenljiva kamatna stopa, koja je sastavljena od referentne kamatne stope Euribor i nepromjenljivoga dodatka za cijeli period otplate kredita. Euribor se koriguje dva puta godišnje: 1. januara i 1. jula.

 Namjena kredita

 • Kupovina, gradnja ili obnova stambenog prostora ili vikendice,
 • Pridobijanje saglasnosti i komunalnih dozvola za zemljište, u slučaju gradnje,
 • Ostale namjene, koje povećavaju vrijednost nepokretnosti.

 Osiguranje

 • Osiguranje nepokretnosti: bez obzira na iznos traženog kredita neohodno je obezbijediti polisu osiguranja nepokretnosti, predmeta hipoteke, vinkuliranu u korist Banke,
 • Depozit: ukoliko je objekat finansiranja i predmet hipoteke obavezno je učešće u minimalnom iznosu od 25% ili 20%,
 • Životno osiguranje zajmotražioca: visina premija osiguranja zavisi od pola i starosti zajmotražioca kao i perioda otplate kredita. Trajanje polise jednako je periodu trajanja otplate kredita, a iznos sume osiguranja jednak je iznosu kredita.

Troškovi i kamatne stope

 • Period otplate: do 20 godina;
 • Varijabilna kamatna stopa: od 6,49% do 7,49%* + 6M Euribor**
 • Fiksna kamatna stopa: od 8 % do 9 %*
 • Naknada za obradu kreditnog zahtjeva***: 1,5%,
 • Mjenica****: 2 EUR
 • Naknada*****: 3, 50 EUR.

Primjer informativnog obračuna za fiksnu i varijabilnu kamatnu stopu

Ukupan iznos kredita

45,000 €

Broj rata

180

Iznos mjesečne obaveze (rate)

430.05 €

401.45 €

Datum informativnog obračuna

04.02.2014

Naknada za obradu kreditnog zahtjeva

675.00 €

Nominalna kamatna stopa (NKS)

8.00%

6,49%+6M Euribor

Efektivna kamatna stopa (EKS)

8.58%

7.36%

Ukupan iznos otplate

78,084.00 €

72,936.00 €


*Visina kamatne stope se utvrđuje u zavisnosti od boniteta zajmotražioca i boniteta njegovog poslodavca

**Korekcija Euribor-a: 2 puta godišnje (1. janura i 1. jula); vrijednost Eurobir-a od 1.7.2014. iznosi 0.303%,

*** Naknada za obradu kreditnog zahtjeva ulazi u obračun efektivne kamatne stope.
**** Mjenica predstavlja obavezno sredstvo obezbjedjenja.Trošak mjenice ne ulazi u obračun efektivne kamatne stope (EKS).
*****Naknada se odnosi na korišćenje podataka iz Kreditnog registra Centralne banke Crne Gore.

Uzmite kredit

Za korisnika kredita:

 • Popunjen zahtjev i potpisan od strane korisnika kredita,
 • Potvrda o visini primanja za korisnika kredita, ovjerena od strane poslodavca i potpisana od strane korisnika kredita,
 • Administrativna zabrana za korisnika kredita, ovjerena od poslodavca,
 • Svojeručno uredno popunjena mjenica,
 • Predračun (profaktura) prodavca ili sudski ovjeren ugovor/ predugovor o kupoprodaji nepokretnosti,
 • List nepokretnosti za predmet hipoteke,
 • Fotokopija lične karte ili pasoša korisnika kredita; podaci o preduzeću u slučaju da da je tražilac kredita vlasnik preduzeća.

Drugi uslovi:

 • Starosna granica klijenta mora biti niža od 65 godine života u trenutku dospijeća posljednje mjesečne obaveze po kreditu. Sudužnik može biti samo član uže porodice, a isti uslovi o starosnoj dobi važe i za njega/nju,
 • Klijent mora biti najmanje šest mjeseci u radnom odnosu na neodređeno, u trenutku podnošenja prijave,
 • Osiguranje nepokretnosti koja je predmet hipoteke je obavezno,
 • Polisa osiguranja života za klijenta, vinkulirana u korist banke. Trajanje polise treba da bude jednako periodu otplate kredita, a iznos sume osiguranja jednak iznosu kredita,
 • Jedna ili više plata dužnika/sudužnika moraju dospjeti na račun kod banke prije realizacije kredita,
 • Banka zadržava pravo da ne odobri kredit ili zatraži dodatna obezbjeđenja u skladu sa kreditnom istorijom kijenta i procjenom boniteta.

 

Preuzmite dokumenta
Administrativna zabrana i potvrda o zaposlenju
148.64kB
Obrazac RKB saglasnosti
99.04kB
Zahtjev za kredit
82.1kB
Izjava solidarnog jemca
39.35kB
Adobe Reader dobavite ovdje