Krediti za stanovništvo

 

Ponuda za stanovništvo

 

Savjeti i izbor iz ponude za stanovništvo

 

Brzi linkovi

 
 
NLB Montenegrobanka
NLB Stambeni kredit

Namijenjen je svim fizičkim licima koja žele na jednostavan i udoban način doći do novca za kupovinu, gradnju ili obnovu nepokretnosti.

Glavne prednosti

 • Povoljna kamatna stopa,
 • Mogućnost izbora fiksne ili varijabilne kamatne stope,
 • Gotovinska isplata do 5% iznosa,
 • Opterećenje do 50% ukupnih redovnih primanja,
 • Mogućnost sudužništva,
 • Bez jemaca.
 • Period otplate: do 240 mjeseci;
 • Obezbjeđenje: hipoteka na nepokretnost 1,25 puta veće vrijednosti (ili u skladu sa bančinom procjenom utrživosti), uz mogućnost da banka zatraži dodatna obezbjeđenja;
 • Realizacija: prenosom na račun prodavca kod banke

Info. obračun

Unesite vrijednost kredita i broj mjesečnih rata u odgovarajuća polja i kliknite na "Obračunaj".

Iznos kredita od 500 €
Period otplate 1-240 mjeseci
   
Kamatna stopa
(godišnja)
%
   
 
   

Napomena: Obračun je isključivo informativan te se kao takav ne može koristiti u druge svrhe. Kalkulator služi za potrebe poslovanja sa građanima.

Karakteristike

Kome je namijenjen?

Svima Vama sa prebivalištem u Crnoj Gori, koji ostvarujete primanja kroz stalni radni odnos i ukoliko želite da riješite stambeno pitanje kupovinom stana ili kuće. Da bista stekli pravo na stambeni kredit potrebno je da ste:

 • Kreditno sposobni,
 • Da možete da obezbijedite kreditno sposobne sudužnike (supružnik, roditelj, brat, sestra, djeca),
 • Hipoteka, koja ne mora biti predmet finansiranja .

Ostale karakteristike i glavne prednosti kredita

 • Mogućnost sklapanja životnog osiguranja zajmotražioca za slučaj smrti,
 • Promjenljiva kamatna stopa, koja je sastavljena od referentne kamatne stope Euribor i nepromjenljivoga dodatka za cijeli period otplate kredita. Euribor se koriguje dva puta godišnje: 1. januara i 1. jula.

Osiguranje

 • Osiguranje nepokretnosti: bez obzira na iznos traženog kredita neohodno je obezbijediti polisu osiguranja nepokretnosti, predmeta hipoteke, vinkuliranu u korist Banke,
 • Depozit: ukoliko je objekat finansiranja i predmet hipoteke obavezno je učešće u minimalnom iznosu od 25% ili 20%,
 • Životno osiguranje zajmotražioca: visina premija osiguranja zavisi od pola i starosti zajmotražioca kao i perioda otplate kredita. Trajanje polise jednako je periodu trajanja otplate kredita, a iznos sume osiguranja jednak je iznosu kredita.

Troškovi i kamatne stope

 • Period otplate: do 20 godina;
 • Varijabilna kamatna stopa: od 5,99% do 6,99%* + 6M Euribor**
 • Fiksna kamatna stopa: od 6,99 % do 7,99 %*
 • Naknada za obradu kreditnog zahtjeva***: 1,5%,
 • Mjenica****: 2 EUR
 • Naknada*****: 3, 50 EUR.

Primjer informativnog obračuna za fiksnu i varijabilnu kamatnu stopu

Stambeni kreditFiksna kamatna stopaVarijabilna kamatna stopa
Ukupan iznos kredita 45,000 EUR 45,000 EUR
Broj rata 180 180
Iznos mjesečne obaveze (rate 404.43 EUR 383.84 EUR
Datum informativnog obračuna 30.04.2015 30.04.2015
Naknada za obradu kreditnog zahtjeva 675.00 EUR 675.00 EUR
Nominalna kamatna stopa (NKS) 6.99% 5,99%+6M Euribor
Efektivna kamatna stopa (EKS) 7.48% 6.59%
Ukupan iznos otplate****** 73,477.90 EUR 69,846.70 EUR


*Visina kamatne stope se utvrđuje u zavisnosti od boniteta zajmotražioca i boniteta njegovog poslodavca

**Korekcija Euribor-a: 2 puta godišnje (1. janura i 1. jula); vrijednost Euribor-a od 1.1.2015. iznosi 0.171%,

*** Naknada za obradu kreditnog zahtjeva ulazi u obračun efektivne kamatne stope.
**** Mjenica predstavlja obavezno sredstvo obezbjedjenja.Trošak mjenice ne ulazi u obračun efektivne kamatne stope (EKS).
*****Naknada se odnosi na korišćenje podataka iz Kreditnog registra Centralne banke Crne Gore.
******Ukupan iznos otplate obuhvata glavnicu, kamatu, naknadu za obradu, trošak mjenice i trošak upita u Kreditni registar Centralne banke Crne Gore.

Uzmite kredit

Za korisnika kredita:

 • Popunjen zahtjev i potpisan od strane korisnika kredita,
 • Potvrda o visini primanja za korisnika kredita, ovjerena od strane poslodavca i potpisana od strane korisnika kredita,
 • Administrativna zabrana za korisnika kredita, ovjerena od poslodavca,
 • Svojeručno uredno popunjena mjenica,
 • Predračun (profaktura) prodavca ili sudski ovjeren ugovor/ predugovor o kupoprodaji nepokretnosti,
 • List nepokretnosti za predmet hipoteke,
 • Fotokopija lične karte ili pasoša korisnika kredita; podaci o preduzeću u slučaju da da je tražilac kredita vlasnik preduzeća.

Drugi uslovi:

 • Starosna granica klijenta mora biti niža od 65 godine života u trenutku dospijeća posljednje mjesečne obaveze po kreditu. Sudužnik može biti samo član uže porodice, a isti uslovi o starosnoj dobi važe i za njega/nju,
 • Klijent mora biti najmanje šest mjeseci u radnom odnosu na neodređeno, u trenutku podnošenja prijave,
 • Osiguranje nepokretnosti koja je predmet hipoteke je obavezno,
 • Polisa osiguranja života za klijenta, vinkulirana u korist banke. Trajanje polise treba da bude jednako periodu otplate kredita, a iznos sume osiguranja jednak iznosu kredita,
 • Jedna ili više plata dužnika/sudužnika moraju dospjeti na račun kod banke prije realizacije kredita,
 • Banka zadržava pravo da ne odobri kredit ili zatraži dodatna obezbjeđenja u skladu sa kreditnom istorijom kijenta i procjenom boniteta.

 

Preuzmite dokumenta
Administrativna zabrana i potvrda o zaposlenju
148.64kB
Obrazac RKB saglasnosti
99.04kB
Zahtjev za kredit
82.1kB
Izjava solidarnog jemca
39.35kB
Adobe Reader dobavite ovdje