Računi za stanovništvo

 

Ponuda za stanovništvo

 

Savjeti i izbor iz ponude za stanovništvo

 

Brzi linkovi

 
 
NLB Montenegrobanka
Transfer novca

je brzo i kvalitetno slanje novca, zahvaljujući velikoj i razvijenoj korespodentskoj mreži u inostranstvu, bilo da je riječ o deviznim prilivima na Vaš račun ili deviznim plaćanjima na račun u inostranstvu.

Glavne prednosti

 • Brzo i kvalitetno slanje novca
 • Više od 150 korespodentskih banaka u inostranstvu.

Karakteristike

Transferi iz inostranstva (loro doznake) predstavljaju slanje novca iz inostranstva. Da biste primili doznaku iz inostranstva neophodno je da otvorite NLB Devizni račun i da se informišete o instrukciji za usmjeravanje priliva koju ćete dobiti na šalteru Banke, a u zavisnosti od zemlje i valute iz koje se novac šalje.

Pošiljaocu priliva iz inostranstva je potrebno da dostavite sljedeće podatke:

 • Instrukcije za plaćanje - broj deviznog računa usaglašen sa IBAN standardom, koji klijent dobija od Banke,
 • Ime, prezime i adresu stanovanja,
 • Tačnu S.W.I.F.T adresu Banke - MNBAMEPG,
 • Važeci identifikacioni dokument (lična karta, pasoš).

Šta je IBAN?

IBAN (IBAN - international bank account number) predstavlja niz od 22 alfanumerička znaka, koji precizno identifikuju zemlju, banku i račun klijenta u banci bilo gdje u svijetu, a primenjuje se u svim zemljama Evropske unije.

 

Koja je svrha IBAN-a?

Osnovni cilj IBAN-a je da omogući automatizaciju procesa plaćanja u medjunarodnom platnom prometu, umanji mogućnost gre šaka, smanji troškove i vrijeme prenosa sredstava.

 

Kome je potreban IBAN?

IBAN je neophodan za sve klijente koji po bilo kom osnovu očekuju priliv iz inostranstva ili usmjeravaju sredstva u inostranstvo i sastavni je dio svih instrukcija za devizne prilive i usmjeravanje deviznih sredstava u inostranstvo.

 

Kako saznati svoj IBAN?

Da biste saznali svoj IBAN, neophodno je da se informišete u bilo kojoj filijali NLB Montenegrobanke, i tačan i potpun IBAN dostavite pošiljaocu sredstava u inostranstvu.

 

Veoma je važno da pošiljaocu sredstava skrenuti pažnju na važnost IBAN-a, koji treba da bude naveden na nalozima, čime će se znatno ubrzati prenos sredstava i izbjeći dodatni troškovi. U protivnom, moguće je da ino banka zaračuna dodatne troškove, koji su ponekad čak i višestruko veći od iznosa troškova obrade naloga za prenos i padaju na teret klijenta - primaoca sredstava.

Banke u zemljama Evropske unije naplaćuju naknadu od 5, 00 do 20, 00 EUR za svaki platni nalog koji ne sadrži IBAN korisnika i SWIFT adresu njegove banke. Da biste izbjegli dodatne troškove ino-banaka, treba zahtijevati da se dostavi IBAN i SWIFT adresa, a ove podatke obavezno treba navesti u nalogu za plaćanje u inostranstvo (obrazac 1450/1451).

Doznake iz inostranstva mogu se primati iz svih zemalja svijeta, a isplata se vrši u originalnoj valuti u kojoj su sredstva poslata. Instrukcije za prijem doznake iz inostranstva u zavisnosti iz koje zemlje primate novac i u kojoj valuti, mogu se dobiti u bilo kojoj filijali NLB Montenegrobanke.

Transferi prema inostranstvu (nostro doznake) predstavljaju slanje novca iz zemlje u inostranstvo posredstvom NLB Montenegrobanke. Za slanje doznaka u inostranstvo potrebno je da otvorite NLB Devizni račun i priložite instrukciju za slanje doznake.

Naknada

Prilivi iz inostranstva

 • Prilivi iz inostranstva (loro doznake) na devizni račun 0.5% od iznosa (do 400€ - 2€) / pomorci 0.4% od iznosa
 • Prilivi iz inostranstva u EUR valuti sa računa fizičkog lica kod banke članice NLB Grupe, na račun fizičkog lica kod NLB Montenegrobanke 0,4% od iznosa (minimalno 6 EUR /maksimalno 200 EUR bez obzira na iznos koji se šalje).

Odlivi prema inostranstvu

 • Plaćanja u inostranstvo sa opcijom BEN 0,50% od iznosa, min. 10 EUR,
 • Plaćanja u inostranstvo sa opcijom SHA 0,75% od iznosa, min. 20 EUR,
 • Placanja u inostranstvo sa opcijom OUR 1,00% od iznosa, min. 25 EUR,
 • Placanja u inostranstvo po posebnim aranžmanima, na osnovu odobrenja Direkcije poslovne mreže,

Plaćanja u EUR valuti na račun fizičkog lica kod banke članice NLB Grupe:

 • plaćanja sa opcijom BEN - 0,40% od iznosa, min. 6 EUR / max. 200 EUR,
 • plaćanja sa opcijom SHA - 0,60% od iznosa, min. 6 EUR / max. 200 EUR,
 • plaćanja sa opcijom OUR - 0,80% od iznosa, min 6 EUR / max 200 EUR.

Naručite uslugu

Neophodna dokumentacija za otvaranje deviznog računa rezidentnog fizičkog lica:

 • Lična karta ili neki drugi identifikacioni dokument na uvid.

Neophodna dokumentacija za otvaranje deviznog računa nerezidentnog fizičkog lica:

 • Pasoš
 • Prijava boravka

po otvaranju računa, klijent dobija instrukcije za plaćanje koje sadrže:

 • IBAN
 • Ime i prezime
 • Adresu
 • Naziv korespodentske banke preko koje će prilivi stizati.