Računi za stanovništvo

 

Ponuda za stanovništvo

 

Savjeti i izbor iz ponude za stanovništvo

 

Brzi linkovi

 
 
NLB Montenegrobanka
NLB Žiro račun

Namijenjen je svima koji najradije žele poslovati sa gotovinom.

Glavne prednosti
  • međunarodna kartica VISA Eletron za bezgotovinsko plaćanje i podizanje gotovine na bankomatima u zemlji i inostranstvu
 
Osnovne informacije
  • korisnik može imati samo jedan žiro račun,
  • osim vlasnika, računom može raspolagati i ovlašćeno lice.
NLB-Tarife-baner-plavi-veci2150.gif

Karakteristike

Karakteristike i ostale prednosti

Žiro račun mogu koristiti svi preduzetnici ili osobe koje primaju honorare, zakupnine i sl. a građani su ili imaju prebivalište na teritoriji Crne Gore, a uz to podliježu kontroli po osnovi poreskih obaveza.

Ostale prednosti

Troškovi i kamatne stope

Otvaranje računa: bez nakodknade

Otvorite račun

Potrebna dokumentacija:

  • uredno popunjena pristupnica za individualno izdavanje,
  • važeća lična karta.

 

Preuzmite dokumenta
Zahtjev za otvaranje računa
83.66kB
Adobe Reader dobavite ovdje