Ponuda za preduzeća

 

Savjeti i izbor iz ponude za preduzeća

 

Brzi linkovi

 
 
NLB Montenegrobanka
Krediti

Da li Vam u realizaciji poslovnih ideja nedostaje finansijskih sredstava ili imate trenutne probleme sa likvidnošću? U oba slučaja, kod nas ćete naći posvećenog i stručnog partnera, spremnog da sasluša Vaše želje i izađe u susret Vašim potrebama.

NLB SME investicioni kredit

je namijenjen malim i srednjim preduzećima kako bi unaprijedili poslovanje. Više

NLB SME overdraft / Revolving kredit

je kredit namijenjen malim i srednjim preduzećima u Crnoj Gori za prevazilaženje trenutnih novčanih nedostataka. Više

NLB SME kredit za obrtna sredstva

je kredit namijenjen malim i srednjim preduzećima za obezbjeđivanje obrtnih sredstva. Više

NLB Overdraft - Revolving krediti za velika preduzeća

je kredit namijenjen svim pravnim licima i preduzetnicima za obezbjeđivanje tekućeg poslovanja i likvidnosti. Više

NLB Kredit za obrtna sredstva velikih preduzeća

je kredit namijenjen za finansiranje pravnih lica čiji godišnji prihod prelazi 2.000.000 EUR. Više

Dugoročni investicioni kredit za velika preduzeća

je namijenjen za finansiranje investicionih projekata velikih preduzeća. Više

Dugoročni investicioni kredit finansiran iz sredstava IRF

je kredit za finansiranje projekata u saradnji sa Investicionim razvojnim fondom. Više