Brzi linkovi

 
 
NLB Montenegrobanka
Napomena NLB Montenegrobanka a.d. Podgorica

Nalazite se na Internet stranici www.nlb.me NLB Montenegrobanke a.d. Podgorica.

Sve podatke i informacije, objavljene na internet portalu NLB Monteengrobanke a.d, prije upotrebe treba obavezno provjeriti kod naših bankarskih službenika. Podaci na internet portalu su isključivo informativne prirode, zato banka ne preuzima odgovornost za moguće greške u sadržaju i pravilnosti i tačnosti objavljenih podataka, do kojih je moguće došlo zbog vremenske neusklađenosti, greške prilikom unosa ili nekih drugih nepredviđenih uzroka. NLB Montenegrobanka a.d. Podgorica stoga ne odgovara za oblik i sadržaj podataka, dobijenih preko hipertekstualnih stranica, koje nisu svojina NLB Montenegrobanke a.d.

Internet portal NLB Montenegrobanke a.d. je njena intelektualna svojina. Javno objavljivanje, reprodukcija, prodaja, mijenjanje ili preoblikovanje bez pismene saglasnosti NLB Montenegrobanke a.d. je zabranjeno. Kažnjiv je svaki pokušaj neovlašćenog mijenjanja, štete ili uzrokovanja trajne ili trenutne neupotrebe podataka na internet portalu NLB Montenegrobanke a.d. Isto tako, kažnjiv je svaki pokušaj neovlašćenog pristupa stranicama ili drugim sadržajima u okviru informacijskog sistema NLB Montenegrobanke a.d. Zahtjeve sa obrazloženjem namjene i upotrebe podataka sa Internet adrese pošaljite na adresu:

NLB Montenegrobanka
Bulevar Sanka Dragojevića 46
81 000 Podgorica
Telefon: 19 888
e-pošta: info@nlb.me
NLB Montenegrobanka zadržava pravo da odbije zahjteva bez obrazloženja.